OCG Zwolle biedt een platform waarbinnen ondernemers ervaringen uitwisselen en elkaar op informele wijze kunnen ontmoeten.

Voor iedere ondernemer is het waardevol om ervaringen en adviezen met andere ondernemers uit te wisselen. Dat kan als geen ander bij OCG Zwolle.

De OCG (Ondernemers Contact Groep) is een netwerk van grotere bedrijven, kleinere ondernemers en zelfstandigen uit Zwolle en omgeving. De sfeer binnen OCG Zwolle is laagdrempelig, pragmatisch en actief.

Daarnaast is het voor ondernemers nuttig en leuk om af en toe samen te sparren, een ieder vanuit zijn of haar eigen vakgebied. Bij OCG Zwolle kun je jouw netwerk versterken en uitbreiden en sta je nooit alleen met vragen en ideeën.


   Bestuur OCG Zwolle

   Zwolle

   Website www.ocgzwolle.nl

Gemaakt voor OCG Zwolle

© Copyright 2020, Zwanenburg Media