Realisatie : november 2018 | Organisatie : OCG Zwolle


OCG Zwolle

OCG Zwolle biedt een platform waarbinnen ondernemers ervaringen uitwisselen en elkaar op informele wijze kunnen ontmoeten. Voor iedere ondernemer is het waardevol om ervaringen en adviezen met andere ondernemers uit te wisselen. Dat kan als geen ander bij OCG Zwolle.

Opdracht

Het ontwikkelen van het nieuwe logo voor netwerkvereniging OCG Zwolle. In het logo zijn de contouren van de binnenstad van Zwolle te zien met daarin de kenmerkende Peperbus. Met de rood en oranje kleuren wil OCG Zwolle iedereen een warm welkom bieden.

Productsoort

Technologie

  • Adobe Illustrator
Vergelijkbare projecten

© Copyright 2024, Zwanenburg Media