Realisatie : november 2018 | Organisatie : OCG Zwolle


OCG Zwolle

OCG Zwolle biedt een platform waarbinnen ondernemers ervaringen uitwisselen en elkaar op informele wijze kunnen ontmoeten. Voor iedere ondernemer is het waardevol om ervaringen en adviezen met andere ondernemers uit te wisselen. Dat kan als geen ander bij OCG Zwolle.

Opdracht

Het vormgeven en laten drukken van twee roll-up banners voor OCG Zwolle. Een van de roll-up banners zal buiten bij de ingang van de evenementen van OCG Zwolle komen te staan en de andere wordt geplaatst in de ruimte waar de bijeenkomst wordt gehouden.

Technologie

  • Adobe InDesign
  • Adobe Illustrator
Vergelijkbare projecten

© Copyright 2024, Zwanenburg Media