Realisatie : december 2018 | Organisatie : OCG Zwolle


OCG Zwolle

OCG Zwolle biedt een platform waarbinnen ondernemers ervaringen uitwisselen en elkaar op informele wijze kunnen ontmoeten. Voor iedere ondernemer is het waardevol om ervaringen en adviezen met andere ondernemers uit te wisselen. Dat kan als geen ander bij OCG Zwolle.

Opdracht

Vanuit de bestuursfunctie binnen OCG Zwolle maakte Mirella deze naambadges met het nieuwe logo erop. Voor het bestuur, leden en introducees zijn verschillende kaartjes gemaakt, zodat duidelijk te zien is welke functie iedereen heeft. De naambadges worden gedragen bij alle evenementen van OCG Zwolle.

Vergelijkbare projecten

© Copyright 2024, Zwanenburg Media