Realisatie : juni 2015 | Organisatie : Dorpsraad Wapenveld


Dorpsraad Wapenveld

In 2011 werd na een Wapenveld-conferentie op initiatief van de Stichting Recreatie Wapenveld, een dorpswerkgroep gevormd. Deze maakte samen met de VKK Gelderland, een dorpsplan. Eén van de doelstellingen van de stichting is het in voortdurende wisselwerking met de bewoners bevorderen van de ontwikkeling en leefbaarheid van Wapenveld. Daarnaast behartigt de Dorpsraad Wapenveld de belangen van de bewoners, ondernemers en plaatselijke verenigingen.

Opdracht

De Dorpsraad wil met dit paspoort zorgen dat een bijdrage wordt gegeven aan de verdere verbetering van de leefbaarheid van Wapenveld. Het paspoort geeft de eigenaar recht op de voordelen van door ondernemers, organisaties en verenigingen aangekondigde acties waarin het vertoon van dit paspoort wordt gevraagd. Ieder paspoort heeft zijn eigen unieke nummer. In samenwerking met Rijs Solutions heeft Zwanenburg Media de vormgeving gedaan van dit Wapenveldse paspoort en daarbij een poster ontworpen welke bij winkels gehangen wordt waar het paspoort te koop is.

Productsoort

Technologie

  • Adobe InDesign
  • Adobe Illustrator
Vergelijkbare projecten

© Copyright 2024, Zwanenburg Media