In 2011 werd na een Wapenveld-conferentie op initiatief van de Stichting Recreatie Wapenveld, een dorpswerkgroep gevormd. Deze maakte samen met de VKK Gelderland, een dorpsplan. Voor de uitvoering van het dorpsplan werd op 29 maart 2012 de stichting Dorpsraad Wapenveld opgericht. De doelstelling van de stichting is:

 het in voortdurende wisselwerking met de bewoners bevorderen van de ontwikkeling en leefbaarheid van Wapenveld
 het behartigen van de belangen van de bewoners, ondernemers en plaatselijke verenigingen
• het gevraagd en ongevraagd geven advies aan plaatselijke organisaties, de overheid en andere instanties
• het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt op daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

Het bestuur van de Stichting Dorpsraad Wapenveld bestaat uit Johan Horst, Jan Nitrauw, Maarten Heesen, Robin Visser, Barry Nijkamp, Henk Schoenman en Johan Nijmeijer.


   Jan Nitrauw

   Wildekampsweg 6a, Wapenveld

   Website www.wapenveld.nu

Gemaakt voor Dorpsraad Wapenveld

© Copyright 2020, Zwanenburg Media