Realisatie : april 2015 | Organisatie : FORE


FORE

Rond 2020 komt de helft van de Nederlandse kerken leeg te staan of is al leeg. Een bedroevend vooruitzicht voor religieus en historisch Nederland. Is die leegstand bij jullie kerk te voorkomen? Vanuit eerbied voor de kerk en respect voor historie biedt FORE, Fonds Ontwikkeling Religieus Erfgoed, een hoopgevend perspectief. Samen met jullie werkt FORE aan het behoud van de gebouwen en aan de toekomst van uw kerkgenootschap of parochie. Het doel is een kostendekkende exploitatie en een levende gemeenschap. Of een succesvolle herbestemming of verkoop.

Opdracht

Het vormgeven en drukken van een wikkelfolder voor FORE, een opdracht in samenwerking met Editor Anne Productions. Anne schreef de teksten en Mirella zorgde voor een opvallende vormgeving en regelde het drukwerk.

Productsoort

Technologie

  • Adobe InDesign
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop
Vergelijkbare projecten

© Copyright 2024, Zwanenburg Media