Rond 2020 komt de helft van de Nederlandse kerken leeg te staan of is al leeg. Een bedroevend vooruitzicht voor religieus en historisch Nederland. Is die leegstand bij jullie kerk te voorkomen? Vanuit eerbied voor de kerk en respect voor historie biedt FORE, Fonds Ontwikkeling Religieus Erfgoed, een hoopgevend perspectief. Samen met jullie werkt FORE aan het behoud van de gebouwen en aan de toekomst van uw kerkgenootschap of parochie. Het doel is een kostendekkende exploitatie en een levende gemeenschap. Of een succesvolle herbestemming of verkoop.


   Klaas Telgenhof

   Aalsmeerderdijk 640, Rijsenhout

   Website fore-bv.nl

Gemaakt voor FORE

© Copyright 2023, Zwanenburg Media