Realisatie : oktober 2022 | Organisatie : Oener Koefeest


Oener Koefeest

In het Oener Koefeest weerspiegelt zich de saamhorigheid van een dorpsgemeenschap. Het Oener Koefeest is gelanceerd in 1856 als Vee- en Paardenmarkt. Heel lang de koppeling aan een kermis en blijvende verkoop uit kramen. Na de revival in 1968 won het aan uitstraling. Een marktcommissie van vijf mannen deels bestaand uit bestuursleden van Oener Belang, zorgde voor nieuwe impulsen. Zij namen het bestuur over en lanceerden op 16 juli 1982 de Stichting Oener Koefeest. Sindsdien heeft zich dit verder ontwikkeld. Minder vee, veel meer vertier, een imposante warenmarkt. Maar met nog altijd het puik van de koeien. Het is een grote verdienste van het bestuur om dit imposante geheel nog altijd gratis aan te bieden. Niet alleen Oene, maar de gehele regio schrijft dit jaarlijks met kapitale letters in de agenda. Een waardevolle traditie die de schokgolven van de geschiedenis overleefde. Het moet de komende generaties de inspiratie geven om het een nog veel langer leven te geven.

Opdracht

In het 120 pagina's tellende boek worden de vele edities van Oener Koefeest omschreven en aangevuld met verhalen en anekdotes.

ISBN: 9789492531148
Auteur: Dick van der Veen - Persburo Dick van der Veen
Medewerking: Roel van Nek
Foto’s: Archief Oener Koefeest, collectie Gert van den Esschert, Jan Kiesbrink, Anneke Buitenkamp en Johan Brendeke
Vormgevingdrukwerk en uitgever: Mirella Zwanenburg Boekendame - www.boekendame.nl

© 2022 Stichting Het Doorgeefluik - www.hetdoorgeefluik.org

Productsoort

Technologie

  • Adobe InDesign
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop
Vergelijkbare projecten

© Copyright 2024, Zwanenburg Media