Realisatie : oktober 2022 | Organisatie : Stichting 't Web


Stichting 't Web

Zoals de naam aangeeft, wil ’t Web, Netwerk rondom Bewegen (kortweg 't Web) een spin zijn in het web van het netwerk van de beweeg- en sportwereld. Zoals een spin haar web weeft, zo wil ’t Web professionals in de beweegpraktijk met elkaar verbinden. Vanuit een relationele visie op de mens en zijn beweegwereld, wil het deze spilfunctie uitdragen.

Opdracht

Lustrumboek ter ere van het 75-jarig bestaan van de CALO. De boeken zijn gedrukt op het duurzame PaperWise Natural papier.

In het boek vertellen de drie personages Bart (alumnus), Elke (student) en de docent zonder naam hun eigen verhalen tijdens een rondleiding door de huidige Calo in Zwolle, waardoor je ziet hoe de Calo altijd dezelfde is gebleven, maar zich ook heeft aangepast aan veranderende omstandigheden. Als een gesprek tussen verleden, heden en toekomst.

Maar niet alle Calo-ers zijn lezers, dus de betere bladeraar ziet meteen dat de tour vaak wordt onderbroken. Door portretten van ambachtsmensen en schijnbewegers, mensen die heel iets anders zijn gaan doen dan waarvoor ze gestudeerd hebben. Maar ook ruimte(s) voor de Calo, werk op de Calo en Calo buiten de landsgrenzen zijn losse doorkijkjes die doen herinneren of verrassen.

De redactieraad van ’t Web is vereerd om met dit boek een tastbare herinnering aan deze bijzondere mijlpaal van 75 jaar toe te voegen, en zo samen te vieren. Want zonder Calo, geen Web. Het nog altijd levende ‘Netwerk rondom bewegen’ dat met bijzondere activiteiten en publicaties aandacht vraagt (zie hetweb.nl) en ondersteuning biedt aan al die sport & beweegprofessionals die vanuit relationele visie zorgen voor betekenisvol sportplezier.

ISBN: 9789083004570
Redactie
: Justus Beth en Linda Duteweerd-Roelofs
Illustraties
: Leendert Vesseur en Tjalf Sparnaay
Vormgeving & drukwerk
: Mirella Zwanenburg - Boekendame
Uitgever
: Stichting ’t Web - Netwerk rondom bewegen
Auteurs: Henk van der Palen, Gert van Driel, Chris Hazelebach, Pauline Fellinger, Lammert Klok, Justus Beth en Linda Duteweerd-Roelofs. 
Met bijdragen van Tabitha van den Hazel, Marije Wijman, Tom van Donselaar, Iris Beltman, Daniëlle Bosch en Swen van Rosse
Fotografie: Cor Niks, André Kruiswijk, Corina van Doodewaard, Annemarie Duteweerd, Linda Duteweerd-Roelofs, Patrick Visser, Jens van Stralen, Hans Dijkhoff, Dirk Jan van Heiningen.

Productsoort

Technologie

  • Adobe InDesign
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop
Vergelijkbare projecten

© Copyright 2024, Zwanenburg Media