Realisatie : juli 2015 | Organisatie : Groene Loper Overijssel


Groene Loper Overijssel

De Groene Loper heeft als missie bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit, ofwel hun eigen natuurlijke leefomgeving. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert. Binnen het netwerk Natuur-Landschap-Biodiversiteit brengen we ideeën en initiatieven bij elkaar vanuit verschillende invalshoeken en netwerken, maken we ideeën concreet en stimuleren we de uitvoering van de initiatieven. De loperprojecten zijn gericht op alle leefstijlen en dus op alle inwoners van Overijssel. De mate van bewonersparticipatie binnen de projecten is groot.

Opdracht

Het realiseren van een hoofdwebsite voor de Groene Lopers in Overijssel, met daarbij voor iedere regio een eigen website waar een overzicht van de Groene Loper projecten te zien is. De beheerders kunnen de websites zelf beheren via het WordPress CMS. Alle websites zijn responsive gemaakt zodat ze op elk apparaat goed te bekijken zijn.

Productsoort

Technologie

  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop
Vergelijkbare projecten

© Copyright 2024, Zwanenburg Media