De Groene Loper heeft als missie bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit, ofwel hun eigen natuurlijke leefomgeving. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert. Binnen het netwerk Natuur-Landschap-Biodiversiteit brengen we ideeën en initiatieven bij elkaar vanuit verschillende invalshoeken en netwerken, maken we ideeën concreet en stimuleren we de uitvoering van de initiatieven. De loperprojecten zijn gericht op alle leefstijlen en dus op alle inwoners van Overijssel. De mate van bewonersparticipatie binnen de projecten is groot.


   Thea Peters

   Overijssel

   Website groeneloperoverijssel.nl

Gemaakt voor Groene Loper Overijssel

© Copyright 2022, Zwanenburg Media