Realisatie : juli 2016 | Organisatie : Gereformeerde Kerk De Brug


Gereformeerde Kerk De Brug

Sinds 1 januari 2016 is de samenwerkingsgemeente GKV - NGK Wapenveld een feit. Als één gemeente gaat zij verder onder de naam Gereformeerde kerk De Brug. Ze willen leven vanuit Gods Woord. Op grond hiervan - en rekening houdend met de cultuur en omgeving waarin ze als gemeente functioneren - is de volgende visie geformuleerd:
De Gereformeerde kerk de brug wil een gemeente zijn waarin:
BOVEN - God wordt geëerd en aanbeden
BINNEN - Gods Woord altijd het uitgangspunt is - we ons, in vol vertrouwen op Hem, met onze gaven en talenten inzetten voor de gemeente - voor ieder lid een liefdevolle gemeenschap is te ervaren - herderlijke zorg is voor alle leden
BUITEN - het Evangelie in woord en daad wordt uitgedragen in de wereld

Opdracht

Het ontwerpen van de nieuwe website voor Gereformeerde Kerk De Brug uit Wapenveld. Er waren nog geen huisstijl kleuren, dus ook deze zijn passend gemaakt bij de nieuwe stijl van de website. Een project in samenwerking met Rijs Solutions.

Productsoort

Technologie

  • Adobe InDesign
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop
Vergelijkbare projecten

© Copyright 2024, Zwanenburg Media