Sinds 1 januari 2016 is de samenwerkingsgemeente GKV - NGK Wapenveld een feit. Als één gemeente gaat zij verder onder de naam Gereformeerde kerk De Brug. Ze willen leven vanuit Gods Woord. Op grond hiervan - en rekening houdend met de cultuur en omgeving waarin ze als gemeente functioneren - is de volgende visie geformuleerd: 

De Gereformeerde kerk de brug wil een gemeente zijn waarin: 

BOVEN - God wordt geëerd en aanbeden 

BINNEN - Gods Woord altijd het uitgangspunt is - we ons, in vol vertrouwen op Hem, met onze gaven en talenten inzetten voor de gemeente - voor ieder lid een liefdevolle gemeenschap is te ervaren - herderlijke zorg is voor alle leden 

BUITEN - het Evangelie in woord en daad wordt uitgedragen in de wereld


   Reinoud Hilhorst

   Postbus 27, Wapenveld

   Website www.gkdebrug.nl

Gemaakt voor Gereformeerde Kerk De Brug

© Copyright 2020, Zwanenburg Media