Realisatie : januari 2016 | Organisatie : Bureau Marjos Leroy


Bureau Marjos Leroy

Bureau Marjos Leroy is een organisatie adviesbureau op het gebied van managementsystemen. Bij de uitvoering van haar dienstverlening gaat zij uit van:

- Business als basis voor het managementsysteem
- De verbinding tussen strategie en operatie in de organisatie
- Het managementsysteem is een logisch onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden

Ze start met een nulmeting, waarbij wij de huidige bedrijfsvoering toetsen aan de hand van de kerneisen van een managementsysteem. Op basis van de uitkomst stellen ze een plan van aanpak op met de te realiseren activiteiten.

Opdracht

In samenwerking met Rijs Solutions heeft Zwanenburg Media het ontwerp gemaakt voor de website van Bureau Marjos Leroy. Het ontwerp is helemaal in stijl van haar bestaande logo ontworpen.

Vergelijkbare projecten

© Copyright 2024, Zwanenburg Media