Bureau Marjos Leroy is een organisatie adviesbureau op het gebied van managementsystemen. Bij de uitvoering van haar dienstverlening gaat zij uit van:

- Business als basis voor het managementsysteem 
- De verbinding tussen strategie en operatie in de organisatie 
- Het managementsysteem is een logisch onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden

Ze start met een nulmeting, waarbij wij de huidige bedrijfsvoering toetsen aan de hand van de kerneisen van een managementsysteem. Op basis van de uitkomst stellen ze een plan van aanpak op met de te realiseren activiteiten.


   Marjos Leroy

   Nunspeet

   Website www.bureaumarjosleroy.nl

Gemaakt voor Bureau Marjos Leroy

© Copyright 2021, Zwanenburg Media