Realisatie : juni 2016 | Organisatie : Beter Benutten Zwolle Kampen


Beter Benutten Zwolle Kampen

Beter Benutten Zwolle Kampen is een gezamenlijk initiatief van het regionaal bedrijfsleven, Provincie Overijssel, gemeenten Zwolle en Kampen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Samen werken zij aan een gastvrije en bereikbare regio.

Opdracht

Factsheet voor werkgevers over de fietsstimulering door Beter Benutten Zwolle Kampen. Een project in samenwerking met Rijs Solutions.

Vergelijkbare projecten

© Copyright 2024, Zwanenburg Media