Beter Benutten Zwolle Kampen is een gezamenlijk initiatief van het regionaal bedrijfsleven, Provincie Overijssel, gemeenten Zwolle en Kampen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Samen werken zij aan een gastvrije en bereikbare regio.


   Annemarie van der Lee

   Zwolle

   Website beterbenuttenzwollekampen.nl

Gemaakt voor Beter Benutten Zwolle Kampen

© Copyright 2024, Zwanenburg Media