Realisatie : september 2018 | Organisatie : IVN - Nationaal Park Weerribben-Wieden


IVN - Nationaal Park Weerribben-Wieden

Overal in de wereld zijn nationale parken ingesteld om grote natuurgebieden te beschermen. In Nederland zijn twintig gebieden aangewezen als nationaal park. Samen vertellen zij het verhaal van de Nederlandse natuur. Nationaal Park De Weerribben bestaat al sinds 1992. In 2009 zijn natuurgebied De Wieden en Nationaal Park De Weerribben samengevoegd tot één groot nationaal park: Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Opdracht

Voor het nieuwe programma Expeditie Turf mocht ik twee expeditiekaarten ontwerpen waarop de kinderen zien waar ze heen moeten lopen als ze mee doen aan Expeditie Turf. Daarnaast mocht ik ook de opdrachtkaarten en vragenformulieren vormgeven. In een eerder stadium heb ik het logo al ontworpen.

Vergelijkbare projecten

© Copyright 2024, Zwanenburg Media