Overal in de wereld zijn nationale parken ingesteld om grote natuurgebieden te beschermen. In Nederland zijn twintig gebieden aangewezen als nationaal park. Samen vertellen zij het verhaal van de Nederlandse natuur. Nationaal Park De Weerribben bestaat al sinds 1992. In 2009 zijn natuurgebied De Wieden en Nationaal Park De Weerribben samengevoegd tot één groot nationaal park: Nationaal Park Weerribben-Wieden.


   Thea Peters

   Hoogeweg 27, Ossenzijl

   Website www.np-weerribbenwieden.nl

Gemaakt voor IVN - Nationaal Park Weerribben-Wieden

© Copyright 2024, Zwanenburg Media