Realisatie : augustus 2016 | Organisatie : Bulla


Bulla

Onder de naam Bulla is Ton Zijderveld er voor je voor de band tussen jou en de mens in rouw. Door middel van het geven van workshops helpt Bulla je verder bouwen op je eigen ervaring en deskundigheid. Het gaat om de band, de verbinding tussen jou en de mens in rouw. Hoe is die band? Hoe geef je die vorm? Juist nu die ander in rouw is? En wat doet die band met jou? Hoe ga je daarmee om? De mens in rouw staat zo nadrukkelijk niet in het middelpunt.

Opdracht

Het ontwikkelen van een logo voor Bulla. Ton koos vooral voor de betekenissen van een luchtbel/zeepbel in het logo. In een luchtbel kan je leven, er is lucht, er is bescherming om je heen en toch kan je naar het leven kijken. Je maakt er geen onderdeel van uit omdat het op dit moment niet lukt (de mens in rouw). Voor jou als buitenstaander is het zaak om hier voorzichtig mee om te gaan, anders knapt de luchtbel en beschadig je de ander. De zeepbel heeft ook mooie spiegelingen en kleuren. De mens in rouw heeft jou ook iets te zeggen doordat je onbewust een spiegel voorgehouden wordt. En een mens in rouw is ook een mooi kleurig persoon. Want emoties laten een mens leven, ook als dat verdriet is. Bellen die aan elkaar zitten geven verbondenheid, ook al zitten ze niet in dezelfde bubbel. Je kan naast de ander, maar nooit in zijn schoenen staan.

Productsoort

Technologie

  • Adobe Illustrator
Vergelijkbare projecten

© Copyright 2024, Zwanenburg Media