Realisatie : september 2021 | Organisatie : Koffie en Koters


Koffie en Koters

Ontmoetingsplek voor ouders en kinderen in Stadshagen in Zwolle. Samen met het sociaal wijkteam, gemeente, GGD, verloskundigen, basisscholen, kinderopvang, Ouderplatform Nona, welzijnswerk, ouders en Viaa is er in 2021 een pilot gestart om te kijken of er behoefte is aan een ontmoetingsplek in Stadshagen voor ouders met jonge kinderen. Hier bleek veel behoefte in te zijn en zodoende is 'Koffie en Koters' opgericht.

Opdracht

In mijn rol als Procesbegeleider Stadshagen in het wijkgerichte project ‘Samenwerken aan preventie en normalisatie rond het jonge kind’ heb ik onder andere dit logo ontworpen ter promotie van de bijeenkomsten van het nieuwe netwerk 'Koffie en Koters'.

Vergelijkbare projecten

© Copyright 2024, Zwanenburg Media