Realisatie : april 2015 | Organisatie : Praktijk VeerKracht


Praktijk VeerKracht

Zoek je iemand die, samen met de familie, een passende invulling kan geven aan een herdenkingsdienst in de sfeer van de overledene, heb je een spreker nodig, of hulp bij het maken van een persoonlijk 'in memoriam'? Praktijk VeerKracht biedt psychosociale hulpverlening, verliesverwerking en pastorale zorg. Als spreker tijdens een uitvaartdienst streeft Mirjam Booij in nauwe samenspraak met de familie, naar een herdenkingsdienst, een dienst van troost en bemoediging, waarin veel ruimte is voor persoonlijke uitingen en of rituelen om zo de overleden dierbare recht te doen en degene die achterblijft helpt om dit gemis een plek te geven.

Opdracht

Met deze folder laat Mirjam Booij zien wat ze voor je kan betekenen rondom rouw en verlies. Zwanenburg Media verzorgde de vormgeving en het drukken van de folder, Mirjam schreef zelf de teksten en de foto's zijn gemaakt door Koos Bakker en Marijke Talen.

Vergelijkbare projecten

© Copyright 2024, Zwanenburg Media