De ‘Kooi van Pen’ is in 1884 opgericht in het noorden van het buurtschap Wetering door Jan Harmens Pen. In 1885 is de eendenkooi officieel geregistreerd door Koning Willem III. In eerste instantie zijn een paar reeds gegraven trekgaten samengevoegd door de legakkers geheel of gedeeltelijk er tussen weg te graven. Zo ontstond de kooiplas, die met zes vangpijpen de eendenkooi vormde. 

In 1917 werd de eendenkooi vergroot met een extra kooiplas met eveneens zes vangpijpen. In de dertiger jaren (van de vorige eeuw) werd een kleine kooiplas, met drie vangpijpen gemaakt en in de veertiger jaren werden de laatste twee kooiplassen, die samen drie vangpijpen hebben in gebruik genomen. 

In totaal heeft de Kooi van Pen vijf kooiplassen, die te samen 18 vangpijpen hebben.  De eendenkooi heeft (inclusief het kooibos) een oppervlakte van 35 hectare en is hiermee de grootste eendenkooi van Europa. In de Kooi van Pen werden naast wilde eenden ook ‘blauwgoed’, zoals talingen gevangen. De vangsten waren in de periode van half augustus tot medio januari.


   Erica Zwanenburg

   Wetering West 81, Wetering

   Website www.kooivanpen.nl

Gemaakt voor Kooi van Pen

© Copyright 2023, Zwanenburg Media