De Hervormde Gemeente van Wapenveld is een Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Als Hervormde Gemeente van Wapenveld stellen ze zich op het fundament van het onfeilbaar Woord van God en de vertolking daarvan in de gereformeerde belijdenis.


   Jan Neeleman

   Kerkstraat 2a, Wapenveld

   Website www.hervormdwapenveld.nl

Gemaakt voor Hervormde Gemeente Wapenveld

© Copyright 2020, Zwanenburg Media