De gemeente Heerenveen is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland. De gemeente Heerenveen telt ruim 50.000 inwoners, waarvan ongeveer 29.500 in de hoofdplaats Heerenveen. Per 1 januari 2014 werd de nieuwe gemeente Heerenveen ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de opgeheven oude gemeente Heerenveen uitgebreid met de dorpen Nieuwebrug en Haskerdijken van de gemeente Skarsterlân en het zuidelijk deel van de per 1 januari 2014 opgeheven gemeente Boarnsterhim (Akkrum, Aldeboarn en Nes). De gemeente Heerenveen telt zestien officiële kernen, waarvan de plaats Heerenveen verreweg de grootste is.


   Tryntsje van der Wal

   Crackstraat 2, Heerenveen

   Website www.heerenveen.nl

Gemaakt voor Gemeente Heerenveen

© Copyright 2020, Zwanenburg Media