Onder de bedrijfsnaam De Salarisadviseur kijkt Agnes Gruppen met een frisse blik naar jouw salarisadministratie. Haar opdrachtgevers in het MKB zijn heel divers waardoor ze in verschillende branches werkzaam is. Agnes stopt niet bij het verzorgen van jouw salarisadministratie maar gaat verder met het geven van adviezen en uitwerken van vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht, fiscale adviezen, beoordeling CAO- en pensioenverplichtingen en verzuimbegeleiding. Persoonlijk contact met haar opdrachtgevers zorgt ervoor dat ze weet wat er speelt, maar nog belangrijk dat ze weet wanneer er een beroep kan worden gedaan op premiekortingen en subsidies.


   Agnes Gruppen

   Donau 5-22F, Hoogeveen

   Website www.desalarisadviseur.com

Gemaakt voor De Salarisadviseur

© Copyright 2020, Zwanenburg Media