Klaas Telgenhof wil met Courtel in de markt staan als doener en als denker op het gebied van ontwikkelen, bouwen, (planologische) processen en leidinggeven. Dit kan voor overheden, private opdrachtgevers (zorg, onderwijs, bedrijven), projectontwikkelaars, bouwers en corporaties.

Doener in het daadwerkelijk trekken van processen en projecten, maar ook als interimmanager in leidinggevende functies daar waar tijdelijk ondersteuning nodig is als gevolg van capaciteitsgebrek, uitval en reorganisatie. Denker als adviseur vanuit de basiskennis en de in de afgelopen tientallen jaren opgedane ervaring in bouwend en ontwikkelend Nederland.

Deze ervaring is onder meer opgedaan in gebiedsontwikkeling (woonwijken VINEX en binnenstedelijk), projectontwikkeling (woningen, kantoren, scholen), restauratie en herbestemming. De manier van werken bij Courtel is mensgericht, waarbij structuur, kwaliteit en verbinden centraal staan. De methode om het verwachte eindproduct te realiseren is de sterke kanten van mensen en bedrijven te vinden en die zo goed mogelijk te ontwikkelen en te benutten.

Het totaal is meer dan de som der delen. Door zowel de technische (HTS bouwkunde) als bedrijfsmatige (HTS bedrijfskunde) basis en een schat aan ervaring bij zowel bedrijfsleven als overheid is het werkgebied van Klaas Telgenhof heel erg breed.


   Klaas Telgenhof

   Karel van Ginkelstraat 2, Leusden

   Website courtel.nl

Gemaakt voor Courtel

© Copyright 2020, Zwanenburg Media