Arent thoe Boecop is een vereniging die zich richt op het vergroten van de kennis over de geschiedenis van de gemeente Elburg. Daaronder vallen de kernen Doornspijk, Hoge Enk, ‘t Harde, Oostendorp en Elburg. De vereniging heeft als missie het behouden van het historisch karakter van de oude kernen in de gemeente Elburg.

In de loop der jaren heeft de vereniging tal van activiteiten ontplooid. Om een paar voorbeelden te noemen:
- Opgraving van de Sint Ludgeruskerk in Doornspijk
- Restauratie en beheer van de voormalige gemeentelijke visafslag aan de haven
- Aanleg en beheer van een kruidentuin in de Ellestraat
- Plaatsing van nieuwe deuren in de Vischpoort
- Opzetten en uitvoeren van een erfbeplantingsproject in het buitengebied.  

Daarnaast heeft de vereniging in al die jaren ruim negentig tijdschriften en een aantal boeken uitgegeven. De leden ontvangen periodiek de Kroniek, waarin alle activiteiten van de vereniging worden aangekondigd. De leden ontvangen daarnaast drie tot vier maal per jaar gratis de publicaties die de vereniging uitgeeft.

De vereniging organiseert ook geregeld lezingen over uiteenlopende onderwerpen.


   Willem van Norel

   Kreengoedweg 41A, Elburg

   Website arentthoeboecop.nl

Gemaakt voor Arent thoe Boecop

© Copyright 2024, Zwanenburg Media