In het centrum van Zwolle en Utrecht werkt 33graden iedere dag aan kenniscommunicatie en beleidscommunicatie. Het bureau vertaalt kennis en beleid naar succesvolle verhalen, maakt data voor jouw doelgroep inzichtelijk en betrekt jouw stakeholders bij ambtelijke, bestuurlijke of commerciële beleidsprocessen.


   Jalmar Pfeifer

   Sassenstraat 33, Zwolle

   Website 33graden.nl

Gemaakt voor 33graden

© Copyright 2020, Zwanenburg Media